Met de landschappelijke ecologische inpassing, het geplande caféterras en de sociaal-culturele activiteiten levert kasteelschap een aantrekkelijk woon/werkklimaat dat ook bezoekers van buiten aantrekt. Ieder kan zijn eigen balans vinden tussen individualiteit en gemeenschapsgevoel, werk en privé, zorg en spel, natuur en cultuur.

De inzet van domotica levert tevens een bijdrage aan de mogelijkheid zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. De bouw van wooneenheden houdt rekening met toekomstige aanpassingen (bijvoorbeeld voor zorgverlening).