Voor het bereiken van de doelstellingen is het noodzakelijk een groot aantal functies en aspecten op elkaar af te stemmen:

·
Innovatieve bouwkundige voorzieningen

·
State-of-the-art technologische voorzieningen

·
Zorg

·
Horeca en recreatie

·
Infotainment

·
Bestuur, beheer en exploitatie

·
Veiligheid

·
Communicatie

·
Cultuur en kunst

·
Ecologie