In de huidige manier van bouwen worden allerlei functies gescheiden. De maatschappelijke en economische consequenties (onder meer in de vorm van kosten) van die scheiding tussen wonen, werken, zorgen en recreëren nemen toe. Doorstroming van huurders en kopers op grond van veranderende behoeften en budgetten verloopt stroef.

Kasteelschap als woonconcept geeft met eigentijdse en nieuwe bouw- en beheersmethodieken een eigen benadering voor deze problemen door middel van geïntegreerd wonen. Kasteelschap bestaat uit een samenhangend geheel van producten, diensten, faciliteiten en infrastructuren voor gezinnen (van elke vorm) en alleenstaanden uit alle geledingen van de samenleving, ongeacht maatschappelijke status of welstand.