De huidige stand van de techniek maakt een hernieuwde integratie van wonen, werken, zorgen, recreëren en sociaal leven mogelijk binnen een levensloopbestendige flexibele bouwvorm. Vernieuwing van processen in de bouw alsmede het aanwenden van nieuwe materialen is daarvoor noodzakelijk.

Het project Kasteelschap realiseert voor de bewoners/gebruikers (ca. 350 – 500) een architectonisch, technisch en sociaal interessante buurt met een moderne beheers- en infrastructuur. Het Kasteelschap is bestemd voor particuliere en zakelijke huurders/ kopers van appartementen en/of bedrijfsruimten, alsmede betalende gasten van de recreatieve voorzieningen in het Kasteelschap. De Stichting Geïntegreerd Wonen (SGW) gebruikt de Technology Exchange Cell (T-X) als ontwerpomgeving voor het project Kasteelschap.