Nevendoelstellingen van het project zijn:

·
Ontwikkeling van een nieuw woonconcept

·
Combinatie van technologische, bouwkundige en sociale vernieuwingen

·
Sitmulering van samenwerking tussen diverse partijen in de bouw

·
Ontwikkeling en bevordering van nieuwe producten en diensten, die specifiek zijn voor het Kasteelschap. Deze nieuwe producten en diensten zullen ontstaan door de aanwezige combinatie van technologische, bouwkundige en sociale vernieuwingen.

·
Investeren in kennis en ICT infrastructuur ter creatie van gemeenschappelijke faciliteiten.

·
Opzetten van kleinschalige bedrijvigheid in het Kasteelschap, gericht op interne bewoners en externe gebruikers, door o.a. gebruik te maken van de state-of-the-art technologie en ICT infrastructuur.

·
Bevordering van marktgerichte innovaties door het lokale MKB bij het opzetten van de noodzakelijke voorzieningen in het Kasteelschap.